Sổ kết quả Thống kê KQXS Miền Bắc


Bảng thống kê chu kỳ Đầu giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Đầu Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 27/05/2021
22/06/2021 25(ngày) 62(ngày)
1 02/06/2021
22/06/2021 19(ngày) 73(ngày)
2 16/06/2021
22/06/2021 5(ngày) 90(ngày)
3 04/06/2021
22/06/2021 17(ngày) 65(ngày)
4 21/06/2021
22/06/2021 0(ngày) 67(ngày)
5 31/05/2021
22/06/2021 21(ngày) 60(ngày)
6 18/06/2021
22/06/2021 3(ngày) 65(ngày)
7 19/06/2021
22/06/2021 2(ngày) 50(ngày)
8 15/06/2021
22/06/2021 6(ngày) 67(ngày)
9 20/06/2021
22/06/2021 1(ngày) 57(ngày)

Bảng thống kê chu kỳ Đuôi giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Đuôi Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 04/06/2021
22/06/2021 17(ngày) 62(ngày)
1 21/06/2021
22/06/2021 0(ngày) 72(ngày)
2 19/06/2021
22/06/2021 2(ngày) 83(ngày)
3 15/06/2021
22/06/2021 6(ngày) 69(ngày)
4 02/06/2021
22/06/2021 19(ngày) 92(ngày)
5 24/05/2021
22/06/2021 28(ngày) 62(ngày)
6 14/06/2021
22/06/2021 7(ngày) 57(ngày)
7 17/06/2021
22/06/2021 4(ngày) 69(ngày)
8 11/06/2021
22/06/2021 10(ngày) 107(ngày)
9 20/06/2021
22/06/2021 1(ngày) 72(ngày)

Bảng thống kê chu kỳ Tổng giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Tổng Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 14/06/2021
22/06/2021 7(ngày) 54(ngày)
1 15/06/2021
22/06/2021 6(ngày) 66(ngày)
2 11/06/2021
22/06/2021 10(ngày) 85(ngày)
3 17/06/2021
22/06/2021 4(ngày) 78(ngày)
4 16/06/2021
22/06/2021 5(ngày) 63(ngày)
5 21/06/2021
22/06/2021 0(ngày) 63(ngày)
6 13/06/2021
22/06/2021 8(ngày) 69(ngày)
7 18/06/2021
22/06/2021 3(ngày) 55(ngày)
8 20/06/2021
22/06/2021 1(ngày) 68(ngày)
9 19/06/2021
22/06/2021 2(ngày) 92(ngày)

Lịch quay xổ số hôm nay

Xổ số miền bắc

  • xổ số Quảng ninh

Xổ số miền trung

  • xổ số Quảng nam
  • xổ số Đắk Lắk

Xổ số miền nam

  • xổ số Bến tre
  • xổ số Vũng tàu
  • xổ số Bạc liêu

Xổ số điện toán

  • xổ số điện toán 123
  • xổ số thần tài