Sổ kết quả Thống kê KQXS Miền Bắc


Bảng thống kê chu kỳ Đầu giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Đầu Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 18/09/2021
19/09/2021 0(ngày) 62(ngày)
1 22/08/2021
19/09/2021 27(ngày) 73(ngày)
2 10/09/2021
19/09/2021 8(ngày) 90(ngày)
3 17/09/2021
19/09/2021 1(ngày) 65(ngày)
4 13/09/2021
19/09/2021 5(ngày) 67(ngày)
5 14/09/2021
19/09/2021 4(ngày) 60(ngày)
6 15/09/2021
19/09/2021 3(ngày) 65(ngày)
7 26/08/2021
19/09/2021 23(ngày) 50(ngày)
8 30/08/2021
19/09/2021 19(ngày) 67(ngày)
9 16/09/2021
19/09/2021 2(ngày) 57(ngày)

Bảng thống kê chu kỳ Đuôi giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Đuôi Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 17/09/2021
19/09/2021 1(ngày) 62(ngày)
1 18/09/2021
19/09/2021 0(ngày) 72(ngày)
2 17/08/2021
19/09/2021 32(ngày) 83(ngày)
3 16/09/2021
19/09/2021 2(ngày) 69(ngày)
4 11/09/2021
19/09/2021 7(ngày) 92(ngày)
5 15/09/2021
19/09/2021 3(ngày) 62(ngày)
6 30/08/2021
19/09/2021 19(ngày) 57(ngày)
7 01/09/2021
19/09/2021 17(ngày) 69(ngày)
8 13/09/2021
19/09/2021 5(ngày) 107(ngày)
9 14/09/2021
19/09/2021 4(ngày) 72(ngày)

Bảng thống kê chu kỳ Tổng giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Tổng Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 06/09/2021
19/09/2021 12(ngày) 54(ngày)
1 18/09/2021
19/09/2021 0(ngày) 66(ngày)
2 16/09/2021
19/09/2021 2(ngày) 85(ngày)
3 17/09/2021
19/09/2021 1(ngày) 78(ngày)
4 14/09/2021
19/09/2021 4(ngày) 63(ngày)
5 26/08/2021
19/09/2021 23(ngày) 63(ngày)
6 09/09/2021
19/09/2021 9(ngày) 69(ngày)
7 05/09/2021
19/09/2021 13(ngày) 55(ngày)
8 19/08/2021
19/09/2021 30(ngày) 68(ngày)
9 11/09/2021
19/09/2021 7(ngày) 92(ngày)

Lịch quay xổ số hôm nay

Xổ số miền bắc

  • xổ số Thái bình

Xổ số miền trung

  • xổ số Khánh hòa
  • xổ số Kon tum

Xổ số miền nam

  • xổ số Tiền giang
  • xổ số Kiên giang
  • xổ số Đà lạt

Xổ số điện toán

  • xổ số điện toán 123
  • xổ số thần tài