Sổ kết quả Thống kê KQXS Miền Bắc


Bảng thống kê chu kỳ Đầu giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Đầu Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 18/04/2021
17/05/2021 28(ngày) 62(ngày)
1 29/04/2021
17/05/2021 17(ngày) 73(ngày)
2 15/05/2021
17/05/2021 1(ngày) 90(ngày)
3 30/04/2021
17/05/2021 16(ngày) 65(ngày)
4 14/05/2021
17/05/2021 2(ngày) 67(ngày)
5 12/05/2021
17/05/2021 4(ngày) 60(ngày)
6 16/05/2021
17/05/2021 0(ngày) 65(ngày)
7 11/05/2021
17/05/2021 5(ngày) 50(ngày)
8 04/05/2021
17/05/2021 12(ngày) 67(ngày)
9 08/05/2021
17/05/2021 8(ngày) 57(ngày)

Bảng thống kê chu kỳ Đuôi giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Đuôi Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 12/05/2021
17/05/2021 4(ngày) 62(ngày)
1 27/03/2021
17/05/2021 50(ngày) 72(ngày)
2 26/04/2021
17/05/2021 20(ngày) 83(ngày)
3 08/05/2021
17/05/2021 8(ngày) 69(ngày)
4 13/05/2021
17/05/2021 3(ngày) 92(ngày)
5 16/05/2021
17/05/2021 0(ngày) 62(ngày)
6 05/05/2021
17/05/2021 11(ngày) 57(ngày)
7 14/05/2021
17/05/2021 2(ngày) 69(ngày)
8 02/05/2021
17/05/2021 14(ngày) 107(ngày)
9 09/05/2021
17/05/2021 7(ngày) 72(ngày)

Bảng thống kê chu kỳ Tổng giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Tổng Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 13/05/2021
17/05/2021 3(ngày) 54(ngày)
1 16/05/2021
17/05/2021 0(ngày) 66(ngày)
2 08/05/2021
17/05/2021 8(ngày) 85(ngày)
3 13/03/2021
17/05/2021 64(ngày) 78(ngày)
4 06/05/2021
17/05/2021 10(ngày) 63(ngày)
5 12/05/2021
17/05/2021 4(ngày) 63(ngày)
6 27/04/2021
17/05/2021 19(ngày) 69(ngày)
7 15/05/2021
17/05/2021 1(ngày) 55(ngày)
8 04/05/2021
17/05/2021 12(ngày) 68(ngày)
9 30/04/2021
17/05/2021 16(ngày) 92(ngày)

Lịch quay xổ số hôm nay

Xổ số miền bắc

  • xổ số Hà nội

Xổ số miền trung

  • xổ số Thừa T.Huế
  • xổ số Phú Yên

Xổ số miền nam

  • xổ số Tp.HCM
  • xổ số Đồng tháp
  • xổ số Cà mau

Xổ số điện toán

  • xổ số điện toán 123
  • xổ số thần tài