Sổ kết quả Thống kê KQXS Miền Bắc


Bảng thống kê chu kỳ Đầu giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Đầu Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 26/02/2021
02/03/2021 3(ngày) 62(ngày)
1 27/02/2021
02/03/2021 2(ngày) 73(ngày)
2 10/02/2021
02/03/2021 19(ngày) 90(ngày)
3 20/02/2021
02/03/2021 9(ngày) 65(ngày)
4 03/02/2021
02/03/2021 26(ngày) 67(ngày)
5 25/02/2021
02/03/2021 4(ngày) 60(ngày)
6 29/01/2021
02/03/2021 31(ngày) 65(ngày)
7 01/03/2021
02/03/2021 0(ngày) 50(ngày)
8 15/02/2021
02/03/2021 14(ngày) 67(ngày)
9 28/02/2021
02/03/2021 1(ngày) 57(ngày)

Bảng thống kê chu kỳ Đuôi giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Đuôi Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 26/02/2021
02/03/2021 3(ngày) 62(ngày)
1 08/02/2021
02/03/2021 21(ngày) 72(ngày)
2 09/02/2021
02/03/2021 20(ngày) 83(ngày)
3 27/02/2021
02/03/2021 2(ngày) 69(ngày)
4 22/01/2021
02/03/2021 38(ngày) 92(ngày)
5 25/02/2021
02/03/2021 4(ngày) 62(ngày)
6 15/02/2021
02/03/2021 14(ngày) 57(ngày)
7 01/03/2021
02/03/2021 0(ngày) 69(ngày)
8 28/02/2021
02/03/2021 1(ngày) 107(ngày)
9 10/02/2021
02/03/2021 19(ngày) 72(ngày)

Bảng thống kê chu kỳ Tổng giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Tổng Từ ngày Đến ngày Chưa ra Max gan
0 26/02/2021
02/03/2021 3(ngày) 54(ngày)
1 23/02/2021
02/03/2021 6(ngày) 66(ngày)
2 05/02/2021
02/03/2021 24(ngày) 85(ngày)
3 20/02/2021
02/03/2021 9(ngày) 78(ngày)
4 01/03/2021
02/03/2021 0(ngày) 63(ngày)
5 29/01/2021
02/03/2021 31(ngày) 63(ngày)
6 24/02/2021
02/03/2021 5(ngày) 69(ngày)
7 28/02/2021
02/03/2021 1(ngày) 55(ngày)
8 22/02/2021
02/03/2021 7(ngày) 68(ngày)
9 06/02/2021
02/03/2021 23(ngày) 92(ngày)

Lịch quay xổ số hôm nay

Xổ số miền bắc

  • xổ số Quảng ninh

Xổ số miền trung

  • xổ số Quảng nam
  • xổ số Đắk Lắk

Xổ số miền nam

  • xổ số Bến tre
  • xổ số Vũng tàu
  • xổ số Bạc liêu

Xổ số điện toán

  • xổ số điện toán 123
  • xổ số thần tài